Prebaci na digitalno
Jedinica i nula
Grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb
Croatia
tel +385 1 6292929
fax +385 1 6292900
info@1i0.hr

Ledoljetna osvježenja

ledo-prezenter

Ledo vam predstavlja ljetna osvježenja za dvijetisućetrinaestu kroz facebook friendly, mobile friendly, swipe and slide navigation friendly i druge geeek i tech friendly novotarije.

https://apps.facebook.com/ljetna_osvjezenja/

Klikni space!