Prebaci na digitalno
Jedinica i nula
Grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb
Croatia
tel +385 1 6292929
fax +385 1 6292900
info@1i0.hr

Forumpotpuni takeover

forum1

Zakupom svih banner zona na vodećim hrvatskim portalima stvorena je ‘pozadinska fotografija’ koja je prikazivala šumu i asocirala na kampanju o zaštiti okoliša (vođeni tužnom činjenicom da drveće daje svoj život kako bi se na kraju pretvorilo u žuti tisak).

forum2

forum3

Klikni space!